MU Huynh Đệ | TEST: 30/01 - OPEN: 01/02

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 667] 27-05-2016
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 571] 27-05-2016
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 599] 27-05-2016
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 741] 27-05-2016
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 715] 26-05-2016
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 392] 26-05-2016
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 563] 26-05-2016
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 663] 26-05-2016
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 117] 26-05-2016
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 593] 26-05-2016
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 531] 26-05-2016
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 660] 26-05-2016
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 595] 26-05-2016
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 737] 25-05-2016
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1094] 01-05-2016
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 564] 01-05-2016
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 773] 01-05-2016
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1294] 01-05-2016
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1215] 01-05-2016
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1079] 01-05-2016
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1295] 01-05-2016
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 1149] 01-05-2016
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 317] 01-05-2016
NPC trong game Mu Online [đọc: 1238] 01-05-2016
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1293] 01-05-2016
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 1268] 01-05-2016
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 832] 01-05-2016
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 1276] 01-05-2016
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 426] 01-05-2016
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 537] 01-05-2016
  Xem tất cả các bản tin